خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15174   بروزرسانی: 14-12-1401

Farzaneh Zolhasani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. فلسفه ابن سینا مقطع دکتری2. فلسفه سینوی مقطع کارشناسی ارشد3. فلسفه اشراق مقطع کارشناسی ارشد4. فلسفه مشاء و اشراق مقطع کارشناسی5. تاریخ فلسفه اسلامی مقطع کارشناسی