خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24052   بروزرسانی: 16-06-1393

Mohammad Hossein Mohammadi

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

    حائز بهترین رتبه در بین کلیه داوطلبین پذیرفته شده در رشته خاک شناسی در سال 1373    

رتبه  دوم آزمون کارشناسی ارشد رشته خاکشناسی در بین کلیه گرایشها در  سال 1377 .دانشگاه تهران .

رتبه اول  فارغ التحصیلی دوره کارشناسی ارشد خاک شناسی  در سال.1379دانشگاه تهران .

رتبه  اول آزمون ورودی دکتری  رشته خاک شناسی در بین کلیه گرایش ها در سال 1379.دانشگاه تهران .

رتبه اول  فارغ التحصیلی دوره دکتری خاک شناسی در بین کلیه گرایشها در سال1385.دانشگاه تهران . 

استاد برگزیده دانشکده کشاورزی در سال 1389 دانشگاه زنجان.

استاد مدعو برگزیده دانشکده مهندسی خاک و آب دانشگاه تهران در سال 1386

استاد مشاور برگزیده منطقه ای تقدیر شده توسط وزارت علوم تحقیقات و فن آوری -  اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر در سال 1388.