خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29148   بروزرسانی: 13-10-1401

علایق پژوهشی

 

تغییرات اقلیم

اپتیک هواویزها

نمونه‌برداری هواویزها

ترابرد غبار در فلات ایران

سنجش از دور زمین پایه و فضابرد