خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32875   بروزرسانی: 27-11-1398

Farshad Merrikh-Bayat

علایق پژوهشی

 

سیستمهای مرتبه کسری

الگوریتم های بهینه سازی فراابتکاری