خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35667   بروزرسانی: 18-11-1401

Seyed Jamal Tabatabaei Rezaei

علایق پژوهشی

زمینه های تخصصی (تحقیقاتی):

 Drug delivery -1

Transition-metal catalyzed organic reactions -2