خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35667   بروزرسانی: 18-11-1401

Seyed Jamal Tabatabaei Rezaei

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو انجمن شیمی ایران

عضو انجمن پلیمر ایران