خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:14355   بروزرسانی: 20-08-1401

Fateme Asjodi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 عضو انجمن سرامیک ایران

عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان

عضو انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه شریف

عضو ستاد نانو ریاست جمهوری