خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11060   بروزرسانی: 08-04-1401

Fateme Asjodi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. نفوذ در جامدات2. تئوری نابجایی3. خواص مکانیکی مواد4. کامپوزیتها5. سینتیک واکنشها6. متالورژی فیزیکی