خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5947   بروزرسانی: 14-06-1400

Rasool Moradi-Joz

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

Editorial Board Member- Journal of Linguistics and Education Research, ISSN: 2630-5097, Bilingual Publishing Co, Singapore

Email: contact@bilpublishing.com
Add.: 12 Eu Tong Sen Street #07-169 Singapore(059819)
Tel.: +65 65881289
Fax: +65 65881289

https://ojs.bilpublishing.com/index.php/jler/about/editorialTeamBio/518