خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32298   بروزرسانی: 21-07-1400

Hossein Safari

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
شبیه سازی اختلال های ژئومغناطیسی ناشی از طونهای مغناطیسی خورشید و پیش بینی تاثیر آنها در شبکه های برق قدرت   مجريتير 1395تير  1397ریاست جمهوری- معاونت علمی و فناوری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور