خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22488   بروزرسانی: 09-03-1399

Mahdi Bazargan

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
7 میترا بیات آذر  1392فیزیک تشخیص هویت از روی تصاویر عنبیه چشم با استفاده از الگوریتم SIFT   استاد راهنما
6 کبری میناخانی اسفند  1392فیزیک آنالیز و تحلیل تصاویر سطوح پوشیده شده با نانوساختارها   استاد راهنما
5 فاطمه فهرستی اسفند  1392فیزیک تخمین طیف توان و پارامترهای تابش پس زمینه‌ی کیهانی با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی   استاد راهنما
4 فریبا رحمنی مهر  1393فیزیک طبقه بندی طیف‌ها‌ی طیف سنج طول موج کوتاه رصدگر فضایی فروسرخ با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی   استاد راهنما
3 شکوفه خیردستان بهمن  1393فیزیک طبقه بندی خودکار طیف های ستاره ای داده های SDSS-DR9 با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی   استاد راهنما
2 فریبا شویکلو اسفند  1393فیزیک استخراج پارامترهای فیزیکی ستاره ها با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی   استاد راهنما
1 احسان رحمتی زادخواجه پاشا شهريور  1395فیزیک بررسی جهش های ژنهای BRCA1 و BRCA2 به وسیله شبکه عصبی مصنویی   استاد راهنما