خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24414   بروزرسانی: 09-03-1399

Mahdi Bazargan

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. داده پردازی داده های حجیم نجوم2. طیف سنجی ستاره ای3. الکترونیک1،الکترونیک2، فیزیک نیمه هادیها، فیزیک 1، فیزیک2، زبان تخصصی فیزیک،آزمایشگاه الکترونیک