خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34541   بروزرسانی: 13-04-1402

Mahnaz Esteki

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
12 نسترن نبی محمدی در حال انجامشیمی تجزیه استفاده از روش تحليل تفكيك حداقل مربعات جزئي در دسته بندي داده هاي شيميايي   استاد راهنما
11 مینا محمدلو در حال انجامشیمی تجزیه اندازه گيري سوربات پتاسيم در آبميوه به روش طيف سنجي نوري و تفكيك منحني چند متغيره – حداقل مربعات متناوب   استاد راهنما
10 مجتبی مجیدی بهمن  1396شیمی تجزیه كاربرد تفكيك منحني چند متغيره – حداقل مربعات متناوب براي بررسي حذف برخي از رنگ هاي آلي از آب هاي آلوده و اندازه گيري سديم بنزوات در نمونه هاي آبميوه    استاد راهنما
9 پروین احمدی دي  1396شیمی تجزیه بررسی امکان دسته بندی ارقام مختلف پسته ایرانی بر اساس محتوای اسید چرب حاصل از کروماتوگرافی گازی با استفاده از روش تحلیل اجزای اصلی و روش تحلیل تفکیک خطی   استاد راهنما
8 مهدی اسدی آبان  1395شیمی تجزیه دسته بندی جغرافیایی عسا ایرانی با استفاده از تکنیک های دستگاهی و روش تحلیل تفکیک خطی LDA   استاد راهنما
7 الهام دشتکی شهريور  1395شیمی تجزیه اندازه گيري آنتي اكسيدان هاي هيدروكسي آنيزول بوتيله (BHA) و هيدروكسي تولوئن بوتيله (BHT) در مخلوط حاوي اين تركيبات با استفاده از طيف سنجي نوري و روش هاي تجزيه اي چند متغيره   استاد راهنما
6 زهرا بیات شهريور  1395شیمی تجزیه تشخيص و تعيين ميزان تقلب گلرنگ در زعفران با استفاده از اسپكتروفوتومتري ناحيه مرئي و روش هاي كاليبراسيون مرتبه دو   استاد راهنما
5 یدالله کلاهدرازی مهر  1394شیمی تجزیه کاربرد کروماتوگرافی گازی و روش های کمومتریکس برای تشخیص و تعیین میزان تقلب در پودر بادام درختی توسط بادام زمینی بر اساس پروفایل اسیدهای چرب.   استاد راهنما
4 رقیه برخورداری اسفند  1393شیمی تجزیه دسته بندی جغرافیایی گردوی ایرانی بر اساس کروماتوگرافی گازی و محتوای اسید چرب با استفاده از روش های کمومتریکس   استاد راهنما
3 زهرا احدیان اسفند  1393شیمی تجزیه استفاده از روش تحلیل تفکیک خطی (LDA) در دسته بندی داده های شیمیایی   استاد راهنما
2 زهرا شهسواری اسفند  1392شیمی تجزیه اندازه گیری متیل پارابن در حضور فنل و هیدروکینون با استفاده از طیف سنجی نوری و روش های آنالیز چند متغیره در کمومتریکس.   استاد راهنما
1 شیما زندباف اسفند  1392شیمی تجزیه اندازه گیری آنتی اکسیدان های هیدروکسی انیزول بوتیله و هیدروکسی تولوئن بوتیله در نمونه های روغن خوراکی با استفاده از طیف سنجی نوری و کمومتریکس   استاد راهنما