خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22456   بروزرسانی: 12-07-1393

Majid Hamzavi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. فیزیک هسته ای2. مکانیک کوانتومی3. ریاضی فیزیک4. فیزیک پایه