خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 376-390 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
تحليل و تعيين ساختار هندسي لوله‌هاي گردابي چند... 4 اردیبهشت کلاس 203 اداری
30-01-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
بررسی عددی تاثیر منابع حرارتی بر روی توزیع... 26 شهریور ساختمان اداری
20-06-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
بررسی تغییرات خصوصیات مکانیکی پوشش های سد حرارتی در...27 شهریور سالن کاوه
26-06-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
کنترل فعال جریان اطراف استوانه با کمک... 14 تیر ساختمان اداری
07-04-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
پاسخ دینامیکی ورق‌های مستطیلی میرا شده به‌...یک بهمن ساختمان اداری
03-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری
تعیین مؤلفه­ های اصلی تنسور تنش دیرین...10 تیر سالن کاوه
04-04-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری
تعیین مولفه های زاویه انحراف قائم در... 10 تیرماه سالن کاوه
04-04-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
پیشنهاد معیارهای کیفیت جدید برای... 27 تیر سالن کاوه
24-04-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
تشخیص خودکار تومور مغزی در تصاویر MRI توسط...21 شهریور سالن کاوه
20-06-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
ارائه یک مدل مبتنی بر ترنسفورمر جهت...13 آبان سالن کاوه
08-08-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
ارائه يك رویکرد مبتني بریادگیری تقویتی...13 تیر سالن کاوه
07-04-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
ارائه یک مدل مبتنی بر خوشه­ بندی سری­های... 13 تیر سالن کاوه
07-04-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
ارائه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر ترنسفورمر...21 تیر سالن کاوه
18-04-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از پایان نامه - دانشکده علوم
باعنـوان مطالعه کارایی فوتوراکتورهای بر پایه تابش نور از منابع LED و بررسی خواص فوتوکاتالیستی ساختارهای ...
14-11-1402
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان: شناسایی موانع صادرات محصولات کشاورزی از دیدگاه صادرکننده های استان هرمزگان
23-02-1402