خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 946-960 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی علوم و مهندسی آب برگزار می کند
ویژه برنامه میکروفون ، قسمت دوم (انتقال آب از دریای عمان به مرکز ایران) ، زمان: 27 آذرماه
27-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی علوم و مهندسی آب برگزار می کند
مراسم معارفه علوم و مهندسی آب دانشجویان نوورود، زمان: هشتم آبان ماه ساعت 10:30
22-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی علوم و مهندسی خاک برگزار می کند
معارفه دانشجویان جدید الورود گروه علوم و مهندسی خاک، زمان: دوشنبه 22 آبان ماه ساعت 10 تا 12
21-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی علوم ورزشی برگزار می کند
برگزاری مسابقه بزرگ دو ماراتن، زمان: دوشنبه 8 آبان ماه 1402 ساعت 10
01-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی علوم ورزشی برگزار می کند
معارفه دانشجویان جدید الورود گروه علوم ورزشی، زمان: چهارشنبه 24 آبان 1402 ساعت 10 تا 12:30
23-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی علوم ورزشی برگزار می کند برگزار می کند
آشنایی با مکمل های ورزشی، زمان: دوشنبه 11 اردیبهشت ساعت 10:30 الی 12:30، زمان: دوشنبه 11 اردیبهشت ساعت 10:30 الی 12:30
10-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی عمران برگزار می کند
وبینار رایگان آموزش نرم افزار آتوکد، زمان: 17 آذرماه 1402
12-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی عمران برگزار می کند
پنجمین همایش سالانه روز عمران، زمان: سه شنبه 12 اردیبهشت_ ساعت 15:30الی 18:30
10-02-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی عمران و انجمن علمی مهندسی مواد برگزار می کند
سمینار تخصصی مدیریت تکنولوژی، زمان: سه شنبه 5 دی ماه 1402 ساعت 13:30
05-10-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی فلسفه برگزار می کند
جشن معارفه دانشجویان جدید الورود رشته فلسفه، زمان: دوشنبه 8 آبان ماه ساعت 10
30-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی فلسفه برگزار می کند
برگزاری جلسات هفتگی معاصر باشیم(درآمدی بر آلن بدیو)، زمان: سه شنبه ها ساعت 15:30 الی 17
23-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی فلسفه برگزار می کند
به مناسبت روز جهانی فلسفه برگزاری نشست با عنوان حکمت، آتش فشان خاموش!، زمان: دوشنبه 29 آبان 1402 ساعت 10:30
27-08-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی محیط زیست دانشگاه زنجان برگزار می کند
برگزاری کارگاه بیوسیستماتیک جانوری، زمان: سه شنبه موره 29 فروردین
28-01-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی مدیریت و حسابداری برگزار می کند
ثبت نام در دوره مقدماتی اکسل، زمان: 12 آذرماه 1402
12-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی معماری برگزار می کند
معارفه دانشجویان نوورود با عنوان نشست معمارانه، زمان: دوشنبه 6 آذر ماه ساعت 13 تا 15
05-09-1402