خانه :: اساتید :: اخبار
 

فرآیندها - اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر

 
بروزرسانی: 8-9-1402
گردش کار در تشکیل پرونده

معرفی:

معرفی:

از سال 1364 معاونت‌های جنگ و پشتيبانی كه بعدها به نام معاونت دفاعی در دانشگاه‌ها تغيير نام پيدا كرد زير نظر رئيس دانشگاه تشكيل شد. عمده فعاليت اين معاونت، سازماندهی و اعزام دانشجويان داوطلب به جبهه و همچنين رسيدگی به مسائل آموزشی و غير‌آموزشی دانشجويان تحت پوشش بود. در سال هزار و سیصد و هفتاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث جايگزينی ادارات كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر به جای پست معاونت دفاعی مطرح شد كه بر اساس مصوبه 274 مورخ 1370/12/20 در شورای عالی انقلاب فرهنگی ايجاد اداره كل دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه‌ها زير نظر رئيس دانشگاه تصويب شد. لازم به توضيح است كه قبلا در كنار اداره معاونت دفاعی، ستادی به نام ستاد شاهد وجود داشت كه مسئولیت رسیدگی به امور فرزندان شاهد را بر عهده داشت كه بر اساس مصوبه مذكور با معاونت دفاعی ادغام شد و اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر جایگزین گردید.

گردش کار:

پرسش های متداول:

پرسشهای متداول:

1- آیا نامه ایثارگری از سایر ارگانها پذیرفته می شود؟خیر فقط از بنیاد شهید شهرستان قابلیت اخذ از تمامی شهرستانها

2- شرایط ایثارگری مورد قبول بنیاد ودانشگاه چیست؟همسر ویا فرزند شهید آزاده ویا جانباز بالای 25%

3- آیا سابقه خدمت در جبهه ملاک است؟خیر فقط بند 2

4- چه خدماتی به دانشجویان مشمول می دهید؟ دانشگاه صرفا خدمات آموزشی طبق آئین نامه وزارت علوم و همچنین نامه اولویت خوابگاه در صورت امکان و شهریه فقط بنیاد برای دوره شبانه طبق ضوابط بنیاد

کارشناس مربوطه: 02433052232