خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 22-3-1402
معرفي اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

آشنايي با اداره کل امور دانشجويان شاهدوايثارگر

   با توجه به ضرورت ارائه ی خدمات شايسته در زمينه های آموزشی، کمک آموزشی، مشاوره فرهنگی و فوق برنامه درجهت ارتقای سطح علمی دانشجويان عزيز شاهد (( فرزندان وهمسر(شهید، آزاده ،جانباز بالای50درصد) )) و ایثارگر (رزمنده (6ماه حضور داوطلبانه درجبهه)، فرزندان جانباز 25% تا 49%) به   بهره مندی از امکانات و اعتبارات در نظرگرفته شده، برحضور مرجعی برای رسيدگی به امور ايثارگران دردانشگاهها و موسسات آموزش عالي تأکيد می نمايد تا با اتکال به نيروی لايزال الهی و با توجه به رهنمودهای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری اداره کل اموردانشجویان شاهدوایثارگر محلی برای خدمتگزاری به یادگاران و سرمایه های گرانقدر و صاحبان اصلی انقلاب میباشد.

 

 این اداره کل زير نظر مستقيم ریاست دانشگاه انجام وظیفه می نماید.

وظایف اداره کل اموردانشجويان شاهدوايثارگر :

1. اجرای برنامه ها، طرح ها، آئین نامه ها ودستورالعمل ها.

2. راه اندازی و تقویت کانون های علمی وفرهنگی ایثار.

3. جلب مشارکت دانشجویان برای حضور فعال در برنامه های علمی، فرهنگی ، هنری، ورزشی

4. برگزاری مراسمات، جشنواره ها، مسابقات و...در زمینه های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی

5. پیگیری واجرای مصوبات ستاد اموردانشجویان شاهدوایثارگر.

6. تهیه طرحهای تقویت بنیه علمی به منظورپیشنهاد به ستاد برای تصویب.

اعضای ستاد:

1- رئيس دانشگاه (رئيس ستاد)

2- معاون آموزشی

3 - معاون دانشجويی

4- معاون فرهنگی

5- مدیرکل آموزشی            

6- مديرکل اموردانشجويان شاهدوايثارگر(دبيرستاد)

7- رئیس سازمان بنیاد شهیدوامورایثارگران استان

8- معاون فرهنگی بنیاد شهیدوامورایثارگران استان

9- رئیس آموزش بنیاد شهیدوامورایثارگران استان

10-یک نفرازاساتیدمشاوربامعرفی دبیرستادوحکم رئیس ستاد

11- یک نفرازدانشجویان شاهدوایثارگربامعرفی دبیرستادوحکم رئیس ستاد

وظایف ستاد:

- برنامه ریزی وزمینه سازی برای اجرای دستورالعمل های مربوطه .

- نظارت و ارزیابی وضعیت آموزشی، فرهنگی و... دانشجویان شاهدوایثارگر.

- تنظیم وتدوین طرح ها،برنامه ها،فعالیتهای فرهنگی و تقویت بنیه علمی و آموزشی برای دانشجویان شاهدوایثارگر.

- رفع موانع و مشکلات در روند ادامه تحصیل دانشجویان شاهد و ایثارگر .

وظایف امور فرهنگی و فوق برنامه و آموزش :

-     برنامه ریزی در امور فرهنگی ، فوق برنامه و رفاهی دانشجویان

-     اجرای دستورالعمل های اجرائی مربوط به امور فرهنگی و فوق برنامه

-     برنامه ریزی در جهت توزیع لوازم فرهنگی و ارائه خدمات فرهنگی و فوق برنامه

-     تشکیل بانک اطلاعاتی کامل ازوضعیت فرهنگی دانشجویان وجلب مشارکت و سازماندهی آنها

-     برگزاری مراسمات وانجام فعالیتهای فرهنگی وفوق برنامه مانند: اردو، سفرهای زیارتی وسیاحتی ، سمینارها، گردهمایی ها و مسابقات فرهنگی و ورزشی

-     بهینه کردن جو فرهنگی حاکم بر دانشجویان

-     تشکیل تیم های ورزشی متناسب با علاقه دانشجویان

-     تهیه گزارش عملکرد شش ماهه و سالانه از اقدامات انجام یافته

-     انجام امورمالی اداره کل مانند: پرداخت حق الزحمه اساتید مشاور، حق التدریسی ها، خریدهای فرهنگی و ...

-     برنامه ریزی و مشارکت در برنامه های کانون علمی و فرهنگی ایثار

-     تبیین و پیگیری و اجرای دستورالعمل های رسیده از وزارتخانه و ارگانهای ذی ربط

-     پیگیری و حل مشکلات خاص آموزشی دانشجویان شاهدوایثارگر

-     بررسی مستمروضعیت تحصیلی دانشجویان و ارائه اطلاعات مربوط به مدیریت اداره و ارگانهای ذی ربط

-     ارتباط با آموزش دانشکده ها ودانشگاهها در جهت رفع اشکالات کارنامه ای و ...

-     انتخاب و معرفی مدرسین کلاسهای تقویتی و گروههای درسی و ...

-     انعقاد قرارداد با مدرسین کلاسهای تقویتی و گروههای درسی و ...

-     برنامه ریزی کلاسهای تقویتی وگروههای درسی وکارگاههای آموزشی ونظارت برحسن اجرای آنها

-     تشکیل کلاسهای کامپیوتری

-     پیگیری امور مربوط به مسائل غیبت دانشجویان در کلاسهای درس و جلسه امتحان

-     پیگیری آئین نامه های خاص دانشجویان شاهدوایثارگر

-     پشتیبانی از کانون علمی فرهنگی دانشجویان شاهدوایثارگر جهت ارتقائ علمی با اجرای طرحهای علمی و پژوهشی

-     پیگیری برگزاری جلسات ستاد ایثارگران هردو هفته یکباروتهیه صورتجلسه وپیگیری مصوبات آن

  وظايف دبیرخانه :

-     تایپ ، تکثیر ، ثبت و توزیع نامه های ارسالی به مراکز مربوطه و تایپ اطلاعیه های فرهنگی و آموزشی

-     ثبت نامه های دریافتی بصورت فیزیکی یا اتوماسیونی و بایگانی و ارجاع به مبادی مربوطه جهت اقدام لازم

-     پیگیری نامه های ارسالی به واحدهای مختلف، بنیاد شهید و اداره کل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

-     توزیع لوازم التحریر ، بن کتاب و سایر مایحتاج دانشجویان

-     تهیه آمار و لیست های لازم از دانشجویان در خصوص دانشجویان و ... برای سازمان بنیاد شهید و اداره کل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

-     تهیه بانک اطلاعاتی الکترونیکی از دانشجویان

-     تشکیل پرونده فیزیکی برای دانشجویان شاهدوایثارگر

-     بروزرسانی اطلاعات وب سایت شاهدوایثارگر

-     پیگیری وتنظیم وقت جلسات کمیته های آموزشی، فرهنگی وستادرسیدگی به اموردانشجویان شاهدوایثارگر

-     دریافت نامه های پورتال اداره کل وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

-     دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی از ایمیل شاهدوایثارگر

بازدید امروز: 2