خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22739   بروزرسانی: 18-03-1399

Nematollah Arshadi

عنوان کتاب: فرهنگ بزرگ سخن
چکيده

 فرهنگ بزرگ سخن از تازه‌ترین واژه‌نامه‌های زبان فارسی است که به سرپرستی دکتر حسن انوری و با همکاری ۴۶ مؤلف و ۲۱ ویراستار در بخش‌های عمومی و تخصصی تالیف شده‌ است. در این واژه‌نامه هشت جلدی که بزودی نه جلدی خواهد شد افزون بر واژه‌های قدیمی، اصطلاحات علمی و تعبیرات روز زبان فارسی نیز آمده است. تالیف بخش شیمی این فرهنگ را این جانب بر عهده داشته است. این کتاب تاکنون هشت بار تجدید چاپ شده است.