خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9110   بروزرسانی: 08-10-1397

Fateme Asjodi

Publications in Journals

داخلي-ISC7.  فاطمه عسجدی ، ملیحه یعقوبی
هیدروکسی آپاتیت اصلاح شده با استرانسیوم: مروری بر ساختار، روش های ساخت و کاربردهای آن در پزشکی
Strontium-modified hydroxyapatite: a Review on structure, synthesize method and medical applications
سرامیک ایران 1735-3351 دوره 54 (1397صفحات 60-70. 
National6.  اسماعيل صلاحي، ايمان مباشرپور، فاطمه عسجدي
مطالعه سينتيك و ترموديناميك حذف يون فلورايد از محلول هاي آبي با استفاده از هيدروكسي آپاتيت نانوساختار
Investigation of Kinetics and Thermodynamics of Fluoride Ions Removal from Aqueous Solutions by Nanostructured Hydroxyapatite
علم و مهندسی سرامیک شماره 21 (1393صفحات 34-15. 
International-ISC5.  روزبه نیرهدی ، فاطمه عسجدی، پیام سیفی شیروان‌ده، مهدی سلیمی
بررسی ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت نیکل تهیه شده به‌روش هیدروترمال
Analysis of Structural and Magnetic Characteristics of Nickel Ferrite Nanoparticles Prepared by Hydrothermal Method
مواد پيشرفته در مهندسي شماره 35 (1394صفحات 43-15. 
International-ISC4.   فاطمه عسجدي  و سيد خطيب الاسلام صدر نژاد
ساخت و شناسايي نانوميله هاي دي اكسيد واناديم به روش هيدروترمال
Production and Identification of VO2 Nanorods Using Hydrothermal Synthesis Method
مواد پيشرفته در مهندسي شماره 23 (1391صفحات 28-15. 
International-ISC3.   سيد خطيب الاسلام صدر نژاد و فاطمه عسجدي
سينتيک تشويه پنتا اکسيد واناديم با کربنات سديم
Kinetics of roasting of Vanadium pentoxide with Sodium Carbonate
نشریه علمی و پژوهشی دانشكده فني شماره 197 (1388صفحات 204-15. 
International-ISC2.   Fatemeh Asjadi, Esmail Salahi & Iman Mobasherpour
Titanium and Fluoride Co-substitution in Hydroxyl Apatite
Advanced Ceramics Progress  Accepted 2015.  
International-ISI1.  Fatemeh Asjadi, Esmail Salahi & Iman Mobasherpour
Removal of Reactive Red 141 dye from aqueous solution by Titanium hydroxyapatite pellets
Dispersion science and technology Issue 14 (2016PP. 22-25 DOI: 1. 


Presentations in Seminars & Congress


National 7. فاطمه عسجدی
A review of drug delivery systems based on hydroxyapatite

دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی


تهران-ایران, 24 - 27 December 2018.  
International 6. سحر شجاعی، فاطمه عسجدی،  وحید امیری
ررسی تاثیر نقره بر مورفولوژی و ترکیب نانوساختار اکسید تنگستن تهیه شده با روش هیدروترمال
Investigation of the effect of silver on morphology and composition of WO3 nanostructure synthesized via hydrothermal method

کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران


زنجان-ایران, 10 - 11 شهريور 1397.  
National 5.  فاطمه عسجدی، علی عسجدی
زمین شناسی کویر لوت
اولین همایش شناخت کویر لوت
22 - 24 دي 1378.  
National 4.  اسماعیل صلاحی، فاطمه عسجدی
کاربرد شیشه¬ها  در بهینه سازی مصرف انرژی
اولین همایش مواد پیشرفته در صنایع هوایی و انرژی
19 - 20 ارديبهشت 1391.  
International 3.  F.Asjadi, E.Salahi and I.Mobasherpour
Synthesize and characterisation of  Ti substituted hydroxyapatite
10th biennial congress of the iranian ceramic society
4 - 6 May 2015.  
International 2.  Fatemeh Asjadi, Khatiboleslam Sadrnezhaad
One step hydrothermal synthesize of VO2 nanostructures
International Conference on Nanostructures (ICNS4)
12 - 14 March 2012.  
International 1.  R. Nayerhoda, F. Asjadi, P. Seifi Shirvan deh, M. Salimi
Synthesize of magnetic NiFe2O4 nanospheres by PEG-assisted hydrothermal approach
ICMN & Namic 
Isfahan-Iran, 13 - 15 August 2013.