خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9110   بروزرسانی: 08-10-1397

Fateme Asjodi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ترمودینامیک- شیمی فیزیک- خواص مکانیکی و فیزیکی و....