خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9110   بروزرسانی: 08-10-1397

Fateme Asjodi

شرکت در کارگاههای آموزشی

کارگاه طراحی تدریس مبتنی بر آموزش و یادگیری فرایند مدار برگزار شده توسط ستاد فناوری نانو ریاست جمهوری در دانشگاه امیرکبیر در تاریخ 28/9/92

کارگاه ممیزی انرژی و تاسیسات ساختمان برگزار شده توسط شرکت بهینه سازی مصرف انرژی و مشاوران مبنا در پژوهشگاه مواد و انرژی در تاریخ 09/03/90

کارگاه آموزش مقاله نویسی و نقد علمی برگزار شده توسط ستاد فناوری نانو ریاست جمهوری در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در آذر 88