خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9109   بروزرسانی: 08-10-1397

Fateme Asjodi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 عضو انجمن سرامیک ایران

عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان

عضو انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه شریف

عضو ستاد نانو ریاست جمهوری