خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9110   بروزرسانی: 08-10-1397

Fateme Asjodi

سوابق تحصیلی


دکترا : پژوهشگاه مواد و انرژی, ایران, مهندسی مواد , 1394-1389
عنوان رساله : بررسی خاصیت فوتوکاتالیستی بدنه های نانوساختار هیدروکسی آپاتیت جایگزین شده با تیتانیم
استاد راهنما : آقای دکتر اسماعیل صلاحی

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شریف, ایران, مهندسی مواد , 1388-1386
عنوان پایان نامه : ساخت و شناسایی نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت
استاد راهنما : اقای دکتر سید خطیب الاسلام صدرنژاد

کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف, ایران, مهندسی مواد , 1385-1381
عنوان پایان نامه : بررسی سینتیک تشویه پنتا اکسید وانادیم توسط کربنات سدیم
استاد راهنما : اقای دکتر سید خطیب الاسلام صدرنژاد