خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16060   بروزرسانی: 03-10-1398

Seyyed Majid Jafarian Amiri

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
درآمدی به نظریه مجموعه ها   ترجمهدانشگاه زنجان ک. هرباتسک- ت. یخ سعید مقصودی و سید مجید جعفریان امیری آذر 1390