خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16060   بروزرسانی: 03-10-1398

Seyyed Majid Jafarian Amiri

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. گروههای جایگشتی2. گروههای متناهی3. گروههای نامتناهی4. نظریه گروهها5. جبر3(ارشد)6. گروههای خطی7. جبرخطی8. جبر39. معادلات دیفرانسیل10. مبانی ریاضی11. جبر212. جبر113. ریاضی عمومی 1