خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15376   بروزرسانی: 03-10-1398

Seyyed Majid Jafarian Amiri

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

1-دانشجوي ممتازدوره كارشناسي دانشگاه صنعتي اصفهان1378

2-دانشجوي ممتازدوره كارشناسي ارشددانشگاه اصفهان1380

3-برگزيده نهمين جشنواره جوان خوارزمي1386