خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20156   بروزرسانی: 13-08-1397

Davoud Koolivand

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
بیماری شناسی گیاهی ار دیدگاه مولکولی   ترجمهانتشارات عمیدی ام دی کینسون داود کولیوند، مهدی داوری، مونس بخشی خرداد 1393   
دريافت:970