خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25511   بروزرسانی: 25-05-1400

Davoud Koolivand

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

 دانش آموخته برتر (رتبه اول) دور کارشناسی مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی دانشگاه تبریز

دانش اموخته برتر (رتبه اول) دوره کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تبریز

عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز

برگزیده چهارمین جشنواره ممتازین، مبتکرین و نوآوران دانشجویی 1384

رتبه اول آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی-ویروس شناسی دانشگاه تبریز-