خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21375   بروزرسانی: 03-11-1398

Hossein Safari

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
آزمایش های فیزیک پایه 3   تالیفدانشگاه زنجان حسین صفری، سمیه تاران مهر 1398 
خورشید ستاره ای در کهکشان راه شیری   تالیفدانش نگار حسین صفری، سمیه بازرگان  1398 
مغناطوهیدرودینامیک خورشید (جلد ۲)   ترجمهدانشگاه زنجان اریک پریست حسین صفری، رویا قنادی، نسیبه علیپور راد، نسترن فرهنگ، سمیه تاران شهريور 1398 
مغناطوهیدرودینامیک خورشید (جلد ۱)   ترجمهدانشگاه زنجان اریک پریست حسین صفری، رویا قنادی، نسیبه علیپور راد، نسترن فرهنگ ارديبهشت 1398