خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21374   بروزرسانی: 03-11-1398

Hossein Safari

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, ایران, نجوم و اختر فیزیک (فیزیک خورشید) , 1386-1381
عنوان رساله : گرمایش پلاسمای تاج خورشید الف- گرمایش موجی ب- گرمایش نانو شراره ای
زمینه رساله : فیزیک خورشید
استاد راهنما : یوسف ثبوتی - سعد ا.. نصیری قیداری