خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21375   بروزرسانی: 03-11-1398

Hossein Safari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. فیزیک محاسباتی2. نجوم و اخترفیزیک، فیزیک خورشید، کیهان شناسی3. مکانیک کلاسیک، الکترومغناطیس، فیزیک مدرن4. فیزیک یک، فیزیک دو، فیزیک سه