خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17860   بروزرسانی: 10-10-1397

einali.jamshid
جمشید عینالی
استادیار

پست الکترونيکی
einalia@znu.ac.ir      einalia@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/einali-jamshid

تلفن
   09122597176   +98 (0) 24 3305 4109

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا، اتاق 606،ص پ 313