خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22719   بروزرسانی: 27-10-1400

einali.jamshid

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
10 ادریس قدس قرجه بهمن  1391جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کاهش ریسک سانحه طبیعی سیل در مناطق روستایی با تاکید بر ظرفیت های محلی، مطالعه موردی: شهرستان کلاله   استاد راهنما
9 احمد رومیانی تير  1392جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزیابی نقش جریان سرمایه شهری- روستایی در توسعه پایدار گردشگری، مطالعه موردی: دهستان حصار ولیعصر- شهرستان یوئین زهرا   استاد راهنما
8 نسرین جعفری شهريور  1392جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش آسیب پذیری سانحه زلزله در مناطق روستایی، مطالعه موردی: دهستان خرارود شهرستان خدابنده   استاد راهنما
7 اسماعیل تبیره شهريور  1392جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزیابی نقش اکوتوریسم در توسعه مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان سروآباد- دهستان اورامان تخت   استاد راهنما
6 سمیرا سهرابی وفا شهريور  1392جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نقش کارآفرینی در توسعه روستایی با تاکید بر یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، مطالعه مورد: دهستان خرارود- شهرستان خدابنده   استاد راهنما
5 لیلا جلیلی آذر  1396جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحليل اثرات روابط روستا- شهري درتوسعه روستايي، مطالعه موردي: دهستان معجزات، شهرستان زنجان   استاد مشاور
4 سعید شاهسوند اینانلو آبان  1396جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحليل اثرات كارآفريني گردشگري در بازساخت اقتصاد روستايي، مطالعه موردي    استاد مشاور
3 معصومه نظری شیخی شهريور  1396جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي نقش حمل و نقل در توسعه پايدار مناطق روستايي، مطالعه موردي:   استاد راهنما
2 محمدعلی الهی چورن شهريور  1396جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ارزيابي ميزان رضايتمندي گردشگران از خدمات اقامتي و پذيرايي مجتمع هاي    استاد راهنما
1 حسن قاسملو شهريور  1396جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي نقش گردشگري در توسعه پايدار مناطق روستايي با رويكرد گردشگري    استاد راهنما