خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:8369   بروزرسانی: 19-06-1395

Morteza Eslamian
مرتضی اسلامیان
استادیار

پست الکترونيکی
eslamian@znu.ac.ir      eslamian.elec@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/eslamian-morteza

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2762

فکس
   +98 (0) 24 3228 2762

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه برق، اتاق 110 ساختمان اداری، کدپستی 38791-45371

 

علایق پژوهشی:

- ترانسفورماتورهای قدرت و ویژه

- سیستم های توزیع و تاسیسات الکتریکی

- حالات گذرا در سیستم های قدرت

- عایق و فشار قوی

 

مقالات

دروس ارائه شده