خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11786   بروزرسانی: 16-09-1398

Morteza Eslamian

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, مهندسی برق قدرت
عنوان رساله : بهبود مدل سیم پیچ ترانسفورماتور برای بررسی حالات گذرا با در نظر گرفتن تلفات فوکوی وابسته به فرکانس

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, مهندسی برق قدرت