خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11786   بروزرسانی: 16-09-1398

Morteza Eslamian

علایق پژوهشی

- ترانسفورماتورهای قدرت

- سیستم های توزیع و تاسیسات الکتریکی

- حالات گذرا در سیستم های قدرت

- عایق و فشار قوی