خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11786   بروزرسانی: 16-09-1398

Morteza Eslamian

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مبانی روش های اجزا محدود 2. سیستم های توزیع انرژی الکتریکی 3. تئوری جامع ماشین های الکتریکی 4. اصول طراحی و ساخت ترانس 5. تاسیسات الکتریکی 6. ماشین های الکتریکی 7. بررسی سیستم های قدرت 8. تولید و نیروگاه 9.