خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18751   بروزرسانی: 22-12-1397

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, ایران, فیزیک , 1392-1387
عنوان رساله : دسته‌بندی هواویزهای جوی با استفاده از داده‌های قطبیدهٔ شیدسنج خورشیدی
زمینه رساله : فیزیک جو، اپتیک هواویزها، سنجش از دور
استاد راهنما : دکتر حمیدرضا خالصی فرد

کارشناسی ارشد : دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, ایران, فیزیک , 87-84
عنوان پایان نامه : مطالعه پارامترهای اپتیکی جو زنجان با استفاده از شیدسنج خورشیدی
زمینه پایان نامه : فیزیک جو، اپتیک هواویزها، سنجش از دور
استاد راهنما : دکتر حمیدرضا خالصی فرد