خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18751   بروزرسانی: 22-12-1397

علایق پژوهشی

 

تغییرات اقلیم

اپتیک هواویزها

نمونه‌برداری هواویزها

ترابرد غبار در فلات ایران

سنجش از دور زمین پایه و فضابرد