خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16126   بروزرسانی: 06-09-1396

Seyyed Morteza Hoseini

سوابق تحصیلی


کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, مهندسی استخراج معدن
عنوان پایان نامه : طراحی نرم افزار براي انتخاب دستگاه‌هاي چالزني و الگوي آتشباري در معادن روباز از طريق برآورد هزينه
استاد راهنما : مهندس مهدی یاوری و دکتر محمد فاروق حسینی

کارشناسی : دانشگاه تهران, مهندسی استخراج معدن
استاد راهنما : دکتر جمال رستمی و مهندس مهدی یاوری