خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16126   بروزرسانی: 06-09-1396

Seyyed Morteza Hoseini

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
 مطالعات امکان سنجي مقدماتي براي سه طرح صنعتي(استحصال نيکل، کبالت و کادميم از باطله و منشا معدني)   مجريبهمن 1387ارديبهشت  1388شرکت شهرکهاي صنعتي استان زنجان