خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16126   بروزرسانی: 06-09-1396

Seyyed Morteza Hoseini

علایق پژوهشی

طراحی الگوی آتشباری 

بهینه سازی خردشدگی در معادن روباز

انتخاب تجهیزات عملیات معدنکاری روباز