خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16529   بروزرسانی: 24-07-1398

Afshin Tavakoli

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی , 1387-1381
عنوان رساله : واکنش برخی اجزاء سیستم آنتی‌اکسیدانتی به تنش خشکی در ارقام حساس و مقاوم گندم
زمینه رساله : سیستم آنتی اکسیدانتی و تنش خشکی
استاد راهنما : دکتر علی احمدی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, زراعت , 1381-1379
عنوان پایان نامه : بررسي اثر قطع آبياري در مراحل مختلف رشد بر عملكرد , اجزائ عملكرد و عملكرد روغن گلرنگ
زمینه پایان نامه : تنش خشکی - دانه های روغنی
استاد راهنما : دکتر داریوش مظاهری

کارشناسی : دانشگاه شهرکرد, ایران, زراعت و اصلاح نباتات , 1377-1373