خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20508   بروزرسانی: 24-11-1398

Afshin Tavakoli

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو هیات تحریریه مجله فرایند و کارکردهای گیاهی

عضو هیئت مدیره انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران

عضویت در انجمن زراعت و اصلاح نباتات