خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16529   بروزرسانی: 24-07-1398

Afshin Tavakoli

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو هیات تحریریه مجله فرایند و کارکردهای گیاهی

عضو هیئت مدیره انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران

عضویت در انجمن زراعت و اصلاح نباتات