خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20508   بروزرسانی: 24-11-1398

Afshin Tavakoli

مدیریت

معاون مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات  مهر 1389 تا بهمن 1394

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه بهمن 1394 تا کنون