خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15757   بروزرسانی: 16-07-1397

Afshin Tavakoli

مدیریت

معاون مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات  مهر 1389 تا بهمن 1394

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه بهمن 1394 تا کنون