خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20508   بروزرسانی: 24-11-1398

Afshin Tavakoli

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
17 سیمین دخت کریمی شهريور  1389زراعت تاثیر دورهای آبیاری بر برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیک چهار رقم آفتابگردان روغنی   استاد راهنما
16 شمیسا امانی لاری تير  1390زراعت بررسی جنبه های فیزیولوژیکی عملکرد ارقام مختلف گلرنگ در شرایط کنترل و تنش خشکی   استاد راهنما
15 کبری شکری اطاقوری اسفند  1390زراعت مطالعه عوامل تعيين كننده قدرت منبع در ارقام گلرنگ در شرايط تنش خشكي و كنترل   استاد راهنما
14 مریم فلاح عباسی اسفند  1390زراعت اثر محلول پاشي سايتو كينين بر قدرت مخزن در چهار رقم گلرنگ بهاره   استاد راهنما
13 ژاله امیری اسفند  1390زراعت واكنش ذرت دانه اي(Zea mays L ) و علفهاي هرز به تراكم ذرت و دوره هاي تداخل علف هرز   استاد راهنما
12 فاطمه رحیمی ملکشان اسفند  1390زراعت بررسي سازگاري ارقام مختلف گلرنگ بهاره در شريط تنش خشكي و كنترل   استاد راهنما
11 سید مرتضی مرتضوی نژاد تير  1391زراعت ارزیابی کاربرد مواد سوپر جاذب بر صفات فیزیولوزیک و عملکرد گندم در شرایط دیم   استاد راهنما
10 زینب بش شهريور  1391زراعت مدلسازی ظهور علفهای هرز در آفتابگردان ولوبیا تحت سیستم های آبیاری متفاوت   استاد راهنما
9 سپیده امیر اصلانی دي  1391زراعت نقش قندهای ذخیره ای ساقه در پر شدن دانه گندم تحت شرایط تنش خشکی   استاد راهنما
8 سکینه عیسی زاده اسفند  1391زراعت تاثیر سیتوکینین بر صفات فیزیولوِژیک گلرنگ در شرایط تنش خشکی   استاد راهنما
7 فرزانه نوذری تير  1392زراعت مطالعه خصوصیات مرتبط با مقاومت به خشکی و عملکرد گلرنگ   استاد راهنما
6 سمیه غفاری اسفند  1391زراعت بررسی برخی صفات اکوفیزیولوژیک آفتابگردان و لوبیا در شرایط آبیاری متفاوت   استاد راهنما
5 مهسا محمدی مهر  1392زراعت تاثیرات کاربرد هورمون سایتوکینین بر تخصیص مواد فتوسنتزی در ارقام بهاره گلرنگ   استاد راهنما
4 مهديه تاجيك اسفند  1392زراعت مطالعه تاثیر سطوح مختلف تامین نیاز آبی گیاه و روش كاشت بر عملكرد و خصوصيات فيزيولوژيك آفتابگردان   استاد راهنما
3 یحیی رضایی مهر  1393زراعت تاثير تنش شوري بر برخي خصوصيات فيزيولوژيك چهار رقم كلزاي بهاره   استاد راهنما
2 فاطمه شجاعت پور شهريور  1393زراعت تاثير محلول پاشي هگزاكونازول ، پروپيكونازول و سيليكات كلسيم بر افزايش مقاومت گندم رقم پيشتاز به كم ابي   استاد راهنما
1 سمیه نوروزی اسفند  1393اصلاح نباتات تجزيه عليت برخي صفات فيزيولوژيك و اگرومورفولوژيك مهم براي عملكرد دانه گندم در شرايط تنش خشكي آخر فصل   استاد راهنما