خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28377   بروزرسانی: 21-08-1398

Mohsen Ahadnejad Reveshty

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

پژوهشگر برتر گروه جغرافیا در سال 1389.

پژوهشگر برتر دانشگاه زنجان در سال 1391

پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی در سال  1393