خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28780   بروزرسانی: 14-11-1398

Mohsen Ahadnejad Reveshty

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

پژوهشگر برتر گروه جغرافیا در سال 1389.

پژوهشگر برتر دانشگاه زنجان در سال 1391

پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی در سال  1393