خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28377   بروزرسانی: 21-08-1398

Mohsen Ahadnejad Reveshty

علایق پژوهشی

·          سنجش از دور

 

.      برنامه ریزی شهری

 

·          سیستم اطلاعات جغرافیایی

 

·          آمایش سرزمین

 

·          مدلسازی و مکان یابی کاربریها