خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26409   بروزرسانی: 11-10-1397

Mohsen Ahadnejad Reveshty

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

-          عضو انجمن سنجش از دور هند

-          عضو انجمن سنجش از دور ايران

-          عضو شوراي کاربران سيستم اطلاعات جغرافيايي استان زنجان